Indywidualista

Indywidualista to osoba, która postępuje i myśli inaczej niż reszta ludzi, ma własne odrębne przekonania, dystansuje się od zbiorowych zachowań i poglądów.

 

Wyrazy pokrewne: indywidualistka, indywidualizm, indywidualistyczny, indywidualistycznie

Odmiana: indywidualista (D. indywidualisty, C. indywidualiście, B. indywidualistę, N. indywidualistą, Ms. indywidualiście, W. indywidualisto)

 

Przykłady użycia:

Mój ojciec zawsze chodził swoimi drogami, był wielkim indywidualistą.

Powiedział, że nasza klasa to grupa indywidualistów.

Wielcy artyści są zwykle skrajnymi indywidualistami.

Komentarze

~ marek
3/7/21, 5:29 PM
dziięki