Inercja

Wyraz "inercja" ma następujące definicje:

  1. postawa cechująca się biernością i niechęcią do działania,
  2. w fizyce – to samo co bezwładność (właściwość ciała polegająca na tym, że pozostaje w spoczynku lub porusza się, jeśli działające na nie siły równoważą się).

 

Wyrazy pokrewne: inercyjny, inercjalny, inercyjność, inercyjnie

Odmiana: inercja (D. inercji, C. inercji, B. inercję, N. inercją. Ms. inercji, W. inercjo)

Synonimy: bierność, apatia, marazm, bezruch, bezwładność, pasywność, zastój, niemoc, stagnacja

 

Przykłady użycia:

Trudno jest namówić do działania społeczeństwo w stanie inercji.

Inercja sił twórczych może spotkać nawet najwybitniejszego artystę.

Komentarze