Innowacyjność

Innowacyjność to inaczej nowatorstwo. Cecha właściwa innowacji, czyli wprowadzaniu czegoś, czego jeszcze nie było.

Wyrazy pokrewne: innowacyjny, innowacja, innowator, innowatorski
Odmiana: innowacyjność (D. innowacyjności, C. innowacyjności, B. innowacyjność, N, innowacyjnością, Msc. innowacyjności, W. innowacyjność)
Synonimy: nowatorstwo

Przykłady użycia:
W dzisiejszych czasach ze wszystkich stron słychać o potrzebie innowacyjności.
Na innowacyjność polskiej gospodarki znaczący wpływ miały dofinansowania z Unii Europejskiej.
PARP udostępnia na swojej stronie szer badań, analiz i ewaluacji dotyczących innowacyjności.

Komentarze