Integracja

Wyraz "integracja" ma następujące definicje:

1. proces polegający na łączeniu się poszczególnych elementów w pewną całość,

2. łączenie się ludzi lub środowisk z jakąś grupą społeczną,

3. proces gospodarczy, w wyniku którego dochodzi do scalenia przedsiębiorstw, poszczególnych sektorów gospodarki lub gospodarek innych krajów.

 

Wyrazy pokrewne: integracyjny, integralność, integralny, integrować

Odmiana: integracja (D. integracji, C. integracji, B. integrację, N. integracją, Ms. integracji, W. integracjo)

Synonimy: jednoczenie, łączenie, połączenie, scalanie, zespalanie

 

Przykłady użycia:

Dzięki integracji systemów informatycznych można usprawnić pracę całej firmy.

Integracja z lokalną społecznością jest bardzo ważna.

Integracja europejska zaczęła się pogłębiać po II wojnie światowej.

Komentarze