Interpretacja

Interpretacja to odczytanie znaczenia czegoś lub przypisanie czemuś znaczenia. Terminu interpretacja używamy również w odniesieniu do zawodu aktora – wtedy będzie to sposób wcielania się w daną rolę. W kontekście dzieł (muzycznych, literackich, teatralnych) interpretacja będzie sposobem, w jaki zostały odtworzone.

Wyrazy pokrewne: interpretator, interpretować, interpretacyjny
Odmiana: interpretacja (D. interpretacji, C. interpretacji, B. interpretację, N. interpretacją, Msc. interpretacji. W. interpretacjo)

Przykłady użycia:

Interpretacja zachowania dziecka powinna być jak najczęściej pozytywna.
Jednym z zadań na egzaminie była interpretacja wiersza Szymborskiej „Sto pociech”.
Hamleta w doskonałej interpretacji Jakuba Szymka można obejrzeć w poznańskim teatrze.

Komentarze

~ Asp.
9/1/21, 12:00 PM
Interpretacja sprzeczna lub o znaczeniu niezgodnym z interpretowaną treścią, jest to fałszywa interpretacja a za wydani fałszywej interpretacji grozi odpowiedzialność karna.