Inwersja

Inwersja pochodzi od łacińskiego inversio oznaczającego ‘odwrócenie’. Pojęcie to funkcjonuje w kilku dziedzinach, m.in. matematyce, chemii czy genetyce, ale także w naukach humanistycznych – literaturze i sztuce. Oznacza odwrócenie określonych cech na przeciwstawne, np. zmianę kolejności cząstek w utworze artystycznym.

 

Odmiana: inwersja (D. inwersji, C. inwersji, B. inwersję, N. inwersją, Msc. inwersji, W. inwersjo)

 

Przykłady użycia:

W tym zdaniu zastosowano inwersję jako chwyt stylistyczny.

Inwersja stylistyczna to zabieg bardzo popularny w języku angielskim.

W Tatrach dochodzi do inwersji opadowej.

Komentarze