Judaszowe srebrniki

Ten związek frazeologiczny ma etymologię biblijną. Judasz za wskazanie miejsca pobytu Jezusa otrzymał 30 srebrników, równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia robotnika.

3 Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym 4 i rzekł: "Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną". Lecz oni odparli: "Co nas to obchodzi? To twoja sprawa". 5 Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. 6 Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: "Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew". 7 Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. 8 Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi. 9 Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. 10 I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał.
[Ewangelia wg św. Mateusza 27,3-10]

Judaszowe srebrniki stały się symbolem zapłaty za zdradę i w takim znaczeniu do dziś używa się tego wyrażenia. To także określenie zarobionych niegodnie pieniędzy, które ciążą, od których nie można się uwolnić.

Odmiana: judaszowe srebrniki (D. judaszowych srebrników, C. judaszowym srebrnikom, B. judaszowe srebrniki, N. judaszowymi, Msc. judaszowych srebrnikach, W. judaszowe srebrniki)

Przykłady użycia:

Znalazłam firmę zajmującą się usługami finansowymi i pożyczkami pozabankowymi „Judaszowe srebrniki”. Niezbyt trafiona nazwa.
Zarobił te pieniądze uczciwie, ale czuł się jakby to były judaszowe srebrniki. Dopiero gdy połowę kwoty wpłacił na konto fundacji pomagającej niepełnosprawnym, odetchnął z ulgą.

Komentarze

~ Wacek
6/8/22, 8:56 PM
Dobrze powiedziane.????????Zgodnie z Pismem świętym.????
~ T-e-N Z_ł_Y
4/7/21, 4:15 PM
W miarę ,chociaż mogło być 10% lepiej
~ fipcio_1
4/28/20, 11:53 AM
Może być