Kazalnica

Wyraz „kazalnica” ma następujące definicje:

1. podwyższenie w kościele z balustradą, często też z daszkiem, służące jako miejsce do wygłaszania kazań,

2. wystająca ze stoku górskiego platforma z trzema urwiskami.

 

Odmiana: kazalnica (D. kazalnicy, C. kazalnicy, B. kazalnicę, N. kazalnicą, Ms. kazalnicy, W. kazalnico)

Synonimy: ambona, mównica

 

Przykłady użycia:

Rzeźbiona kazalnica w naszym zabytkowym kościele zawsze przyciągała zwiedzających. 

Ksiądz stanął na kazalnicy i drżącym głosem zwrócił się do wszystkich zebranych w świątyni.

Jego oczom ukazała się wielka kazalnica otoczona urwiskami.

Komentarze