Kindersztuba

Kindersztuba to znajomość zasad grzeczności, umiejętność taktownego zachowania się, wyniesiona z domu.

 

Odmiana: kindersztuba (D. kindersztuby, C. kindersztubie, B. kindersztubę, N. kindersztubą, Ms. kindersztubie, W. kindersztubo)

Synonimy: etykieta, konwenanse, grzeczność, kurtuazja, ogłada

 

Przykłady użycia:

Ja i moje rodzeństwo przeszliśmy surową kindersztubę.

Brakowało mu nie tylko elementarnej wiedzy o świeci, bo również porządnej kindersztuby.

Moi rodzice starali się zawsze, bym otrzymała staranną kindersztubę.

Komentarze