Klaster

Wyraz "klaster" ma następujące definicje:

1. grupa powiązanych firm i instytucji,

2. wielodźwięk powstały z dźwięków położonych blisko siebie na skali muzycznej,

3. podstawowa jednostka przechowywania danych na pliku,

4. zespół połączonych komputerów.

 

Wyrazy pokrewne: klasterowy, klastrowy

Odmiana: klaster (D. klastera/klastra, C. klasterowi/klastrowi, B. klaster, N. klasterem/klastrem, Ms. klasterze/klastrze, W. klasterze/klastrze)

Synonimy: grupa, skupisko, grono

 

Przykłady użycia:

Wszystkie komputery w klastrze mają te same oprogramowanie.

Przemysłowy klaster w tym rejonie skupia dwadzieścia cztery firmy.

Komentarze