Koherentny

Koherentny to inaczej wewnętrznie spójny, będący spójną całością.

 

Wyrazy pochodne: koherentność

Odmiana: koherentny (D. koherentnego, C. koherentnemu, B. koherentny/koherentnego, N. koherentnym, Ms. koherentnym, W. koherentny)

Synonimy: spójny, jednorodny, spoisty, zwarty, jednolity, konsekwentny

 

Przykłady użycia:

Przedstawił nadzwyczaj koherentny system poglądów na tę sprawę.

Tekst specjalistyczny powinien być przede wszystkim koherentny.

Komentarze