Kolonia

Wyraz "kolonia" ma następujące definicje:

1. zagraniczna posiadłość jakiegoś państwa, która jest od niego zależna pod względem politycznym i gospodarczym,

2. grupa osób tej samej narodowości, która zamieszkuje określony obszar w obcym kraju,

3. grupa domów znajdujących się na obrzeżach miasta lub z dala od wsi,

4. miejsce przymusowego pobytu, które jest izolowane od społeczeństwa,

5. forma wypoczynku dla dzieci (też grupa dzieci wypoczywających w określonym miejscu),

6. trwałe skupisko organizmów jednego gatunku lub czasowe skupisko zwierząt,

7. w starożytności: fenicka, grecka lub rzymska osada o charakterze rolniczym lub handlowym położona na obcym terenie, podporządkowana metropolii.

 

Wyrazy pokrewne: kolonialny, kolonijka, kolonijny, kolonizator, kolonizować

Odmiana: kolonia (D. kolonii, C. kolonii, B. kolonię, N. kolonią, Ms. kolonii, W. kolonio)

Synonimy: miejsce zesłania, obóz

 

Przykłady użycia:

Angola była niegdyś główną zamorską kolonią Portugalii.

Mieszkańcy kolonii skarżą się na hałas i proszą władze o interwencję w tej sprawie.

Na koloniach poznasz nowych kolegów.

Komentarze