Kompetencje

Wyraz „kompetencje” ma następujące definicje:
 
1. zakres uprawnień urzędu lub urzędnika do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania dotyczących ich decyzji,
 
2. zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

 

Wyrazy pokrewne: komepetentny, kompetentnie, kompetencyjny

Odmiana: kompetencje (D. kompetencji, C. kompetencjom, B. kompetencje, N. kompetencjami, Ms. kompetencjach, W. kompetencje)

Synonimy: gestia, umiejętności

 

Przykłady użycia:

Dotychczas nie rozstrzygnięto, czy NSA w ogóle ma kompetencje do rozpatrywania takich skarg.

Ten pracownik ma bardzo wysokie kompetencje.

Komentarze