Komunizm

Wyraz "komunizm" ma następujące definicje:

1. ideologia głosząca powstanie społeczeństwa bez podziału na klasy, w którym wszystko będzie wspólną własnością,

2. ustrój totalitarny oparty na tej ideologii.

 

Wyrazy pokrewne: komunista, komunistka, komunistycznie, komunistyczny

Odmiana: komunizm (D. komunizmu, C. komunizmowi, B. komunizm, N. komunizmem, Ms. komunizmie, W. komunizmie)

Synonimy: demokracja ludowa, realny socjalizm, komuna

 

Przykłady użycia:

Karol Marks jest uważany za ojca komunizmu.

Komunizm został narzucony Polsce przez ZSRR po II wojnie światowej.

Niektóre budowle w mieście są spuścizną po komunizmie.

Komentarze