Koncyliacyjny

Koncyliacyjny to taki, który wyraża chęć niewchodzenia w konflikty, zapobiegania im, odnoszący się do koncyliacji (czyli działania skierowanego na osiągnięcie pojednania).

 

Wyrazy pokrewne: koncyliacja

Odmiana: koncyliacyjny (D. koncyliacyjnego, C. koncyliacyjnemu, B. koncyliacyjny/ koncyliacyjnego, N. koncyliacyjnym, Ms. koncyliacyjnym, W. koncyliacyjny)

Synonimy: bezkonfliktowy, pokojowy, ugodowy, zgodny, kompromisowy

 

Przykłady użycia:

Wbrew oczekiwaniom nie przyjął koncyliacyjnego stanowiska w tej sprawie.

Po długich negocjacjach zawarto traktat koncyliacyjny.

Komentarze