Konfederacja

Wyraz konfederacja ma następujące definicje:

  1. dobrowolny związek kilku państw, jednej lub kilku grup społecznych, organizacji w celu realizacji wspólnych zamierzeń;
  2. w dawnej Polsce od końca XIII wieku – związek miast, szlachty lub duchowieństwa, tworzony dla osiągnięcia określonych celów.

 

Wyrazy pokrewne: konfederacyjny, konfederacki, konfederat, konfederatka, konfederować

Odmiana: konfederacja (D. konfederacji, C. konfederacji, B. konfederację, N. konfederacją, Ms. konfederacji, W. konfederacjo)

Synonimy: sojusz, przymierze, związek, zjednoczenie, unia, federacja, zgrupowanie, zrzeszenie

 

Przykłady użycia:

Konfederacja pracodawców branży spożywczej przedstawiła swoje żądania.

Być może pierwszym polskim powstaniem narodowym była właśnie konfederacja barska.

Komentarze