Konflikt

Wyraz "konflikt" ma następujące definicje:

1. trwająca dłuższy czas niezgoda, wynikająca z chęci osiągnięcia przez jedną stronę czegoś, co druga strona uważa za nieakceptowalne,

2. działania zbrojne toczące się na jakimś terenie,

3. różnica między jakimiś wartościami, poglądami itp., której nie można usunąć.

 

Wyrazy pokrewne: konfliktowość, konfliktowy

Odmiana: konflikt (D. konfliktu, C. konfliktowi, B. konflikt, N. konfliktem, Ms. konflikcie, W. konflikcie)

Synonimy: spór, konfrontacja, walka

 

Przykłady użycia:

Konflikt w partii doprowadził do jej rozłamu.

Na Bliskim Wschodzie często dochodzi do konfliktów.

Konflikt serologiczny może być groźny dla życia dziecka.

Komentarze