Konflikt tragiczny

Konflikt tragiczny to zderzenie dwóch równorzędnych racji, spośród których bohater musi wybrać jedną. Niezależnie od tego, co wybierze, wybór ten będzie mieć negatywne skutki i doprowadzi do tragedii. Jest to charakterystyczny element tragedii antycznej.Odmiana: konflikt tragiczny (D. konfliktu tragicznego, C. konfliktowi tragicznemu, B. konflikt tragiczny, N. konfliktem tragicznym, Ms. konflikcie tragicznym, W. konflikcie tragiczny)

Synonimy: tragizmPrzykłady użycia:

W „Antygonie” Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym, sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim.

Konflikt tragiczny nie pozwala na szczęśliwe zakończenie.

Komentarze