Konotacja

Konotacja to termin funkcjonujący w językoznawstwie. Określa skojarzenia jednego wyrazu lub wyrażenia z innym, podobnym, lecz o szerszym znaczeniu.

 

Wyrazy pokrewne: konotować

Odmiana: konotacja (D. konotacji, C. konotacji, B. konotację, N. konotacją, Msc. konotacji, W. konotacjo)

Synonimy: łączenie, odniesienie

 

Przykłady użycia:

Konotacja jest pojęciem wieloznacznym i tłumaczonym w różny sposób.

Mówiąc o konotacji, nie można nie poruszyć pojęcia denotacji.

Komentarze