Kontent

Rzeczownik "kontent" oznacza zawartość czegoś, treść. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do strony internetowej i jej zawartości merytorycznej.

 

Wyrazy pokrewne: kontentowy, kontentacjam kontentowanie

Odmiana: kontent (D. kontentu, C. kontentowi, B. kontent, N. kontentem, Msc. kontencie, W. kontencie)

Synonimy: treść, zawartość

 

Przykłady użycia:

Za kontent strony odpowiedzialna jest agencja marketingowa.

W dziedzinie reklamy kontent jest najważniejszy.

Zleciłam przygotowanie kontentu naszemu informatykowi.

 

Komentarze