Kontrreformacja

 

Kontrreformacja to ruch w Kościele katolickim z XVI–XVII w., mający na celu reformę życia kościelnego, będący reakcją na reformację. Wyrazy pokrewne: kontrreformacyjny

Odmiana: kontrreformacja (D. kontrreformacji, C. kontrreformacji, B. kontrreformację, N. kontrreformacją, Ms. kontrreformacji, W. kontrreformacjo) Przykłady użycia:

Inkwizycja powstała w Kościele katolickim w wyniku kontrreformacji.

Sztuka religijna XVI i XVII wieku włączyła się w działania związane z kontrreformacją

Komentarze