Konwergencja

Pojęcie konwergencji zyskało popularność zwłaszcza w dziedzinie ekonomii i biologii. W tej pierwszej oznacza „doganianie” państw zamożnych przez kraje uboższe celem wyrównania warunków życia na świecie. W biologii konwergencja to powstawanie cech świadczących o podobieństwach między organizmami niespokrewnionymi.

 

Odmiana: konwergencja (D. konwergencji, C. konwergencji, B. konwergencję, N. konwergencją, Msc. konwergencji, W. konwergencjo!)

Synonimy: wyrównanie, złączenie

 

Przykłady użycia:

Konwergencja medialna powinna służyć ogólnej kulturze w tej dziedzinie.

W których europejskich państwach doszło do konwergencji gospodarki?

Dzięki kilku prostym ćwiczeniom można pozbyć się uciążliwej konwergencji.

Komentarze