Korelacja

Wyraz "korelacja" ma następujące definicje:

  1. współzależność i wzajemne powiązanie przedmiotów, zdarzeń, pojęć, zjawisk;
  2. w matematyce to związek między zmiennymi losowymi.

 

Wyrazy pokrewne: korelacyjny, korelatywny, korelat

Odmiana: korelacja (D. korelacji, C. korelacji, B. korelację, N. korelacją, Ms. korelacji, W. korelacjo)

Synonimy: współzależność, związek, sprzężenie, relacja, powiązanie

 

Przykłady użycia:

Dowiedziałam się ostatnio, że istnieje pewna korelacja pomiędzy porą roku i wypadkami drogowymi.

Ścisła korelacja pomiędzy stanem środowiska naturalnego i działalnością człowieka jest niezaprzeczalna.

Korelacja między tymi zdarzeniami wydaje się wątpliwa.

Komentarze