Krecia robota

Krecia robota to działanie podstępne, skryte, które skierowane jest przeciwko komuś lub czemuś.

 

Odmiana: krecia robota (D. kreciej roboty, C. kreciej robocie, B. krecią robotę, N. krecią robotą, Ms. kreciej robocie, W. krecia roboto)

Synonimy: podstęp, fortel, prowokacja, intryganctwo

 

Przykłady użycia:

Miałem go za uczciwego człowieka, a tak naprawdę cały czas robił mi krecią robotę.

Wydawało się, że nie są dla nas konkurencją, ale potem wyszło na jaw, że z ich strony to była tylko krecia robota.

Komentarze