Kryminalistyka

Wyraz „kryminalistyka” ma następujące definicje:

1. nauka o zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców.
 
2. czynności śledcze w procesie karnym mające na celu ściganie sprawców przestępstw.
 


Wyrazy pokrewne: kryminalistyczny, kryminalistyk, kryminalny, kryminał

Odmiana: kryminalistyka (D. kryminalistyki, C. kryminalistce, B. kryminalistykę, N. kryminalistyką, Ms. kryminalistyce, W. kryminalistyko) 

Synonimy: dochodzeniówkaPrzykłady użycia:

Metoda ta stosowana jest powszechnie na całym świecie w kryminalistyce do ustalania tożsamości osób i rozstrzygania sporu o ojcostwo.

Biegły z zakresu kryminalistyki potwierdził tę tezę.

Moja specjalizacja to kryminalistyka.

Komentarze