Kryzys

Wyraz "kryzys" ma następujące definicje:

1. sytuacja, w której dochodzi do zaognienia konfliktu grożącego poważnymi konsekwencjami, nawet wybuchem wojny,

2. czasowe załamanie gospodarki,

3. zachwianie określonego systemu wartości,

4. najcięższy moment podczas choroby, w którym dochodzi do gwałtownego nasilenia objawów,

5. sytuacja, która jest dla kogoś bardzo trudna, może przynosić cierpienie i negatywnie wpływać na stan psychiczny.

 

Wyrazy pokrewne: kryzysowy

Odmiana: kryzys (D. kryzysu, C. kryzysowi, B. kryzys, N. kryzysem, Ms. kryzysie, W. kryzysie)

Synonimy: bessa, zapaść, depresja, przesilenie

 

Przykłady użycia:

Kryzys na Bliskim Wschodzie grozi wybuchem wojny nuklearnej.

Z powodu kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa wielu osób straciło pracę.

W moim małżeństwie pojawił się pierwszy poważny kryzys.

Komentarze