Kultura

Kultura to wyraz, który posiada kilka znaczeń. Najczęściej przez kulturę rozumie się całokształt dorobku społeczeństwa zarówno w kontekście materialnym, jak i duchowym. Termin ten pochodzi z języka łacińskiego – colere (‘pielęgnowanie, kształcenie’). Kulturę można również utożsamiać ze schematami zachowań i myślenia konkretnych społeczności – wówczas mówi się o różnych kręgach kulturowych.

 

Wyrazy pokrewne: kulturowy, kulturalny, kulturowo

Odmiana: kultura (D. kultury, C. kulturze, B. kulturę, N. kulturą, Msc. kulturze, W. kulturo)

Synonimy: obyczaje, dorobek, dziedzictwo

 

Przykłady użycia:

W naszej kulturze przyjęło się hucznie obchodzić Nowy Rok.

Tematem dzisiejszej lekcji będzie kultura starożytnych Słowian.

W Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się koncert charytatywny.

 

Komentarze