Kultura masowa

Kultura masowa to kultura, której działanie opiera się na środkach masowego przekazu. Jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, nie wymaga od nich głębszej refleksji i zastanowienia. Cechują ją standaryzacja i powielanie treści oraz masowa produkcja.

 

Odmiana: kultura masowa (D. kultury masowej, C. kulturze masowej, B. kulturę masową, N. kulturą masową, Ms. kulturze masowej, W. kulturo masowa)

 

Przykłady użycia:

Kultura masowa jest przeciwstawiana kulturze elitarnej.

Ten serial to kolejny wytwór kultury masowej.

Kultura masowa ma przede wszystkim dostarczać rozrywki.

Komentarze