Kwarantanna

Wyraz „kwarantanna” ma następujące definicje:

1. okres przymusowej izolacji ludzi, zwierząt, roślin lub towarów przybyłych z terenów objętych epidemią lub znajdujących się na takich terenach,

2. wydzielone miejsce przeznaczone do tego rodzaju odosobnienia,

3. czasowe ograniczone dostępu do plików, które uznano za zarażone wirusem komputerowym lub o to podejrzane.

 

Odmiana: kwarantanna (D. kwarantanny, C. kwarantannie, B. kwarantannę, N. kwarantanną, Ms. kwarantannie, W. kwarantanno)

Synonimy: izolacja, odosobnienie

 

Przykłady użycia:

Podjęto decyzję o objęciu kwarantanną wszystkie osoby przekraczające granice kraju.

Czas trwania kwarantanny jest uzależniony od okresu inkubacji wirusa.

W kwarantannie umieszczono dziesięć osób.

Komentarze