Kyrie eleison

Kyrie eleison znaczy „Panie, zmiłuj się”, to chrześcijańska formuła liturgiczna. To także niekiedy okrzyk zdziwienia, przerażenia, zgorszenia.

 

Przykłady użycia:

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

O, Kyrie eleison, ale się ubrałaś!

Komentarze