Łabędzi śpiew

Łabędzi śpiew to ostatnie dzieło autora (określenie zwykle dotyczy twórczości artystycznej), to także przejawy innych rodzajów działalności kończących jakiś etap. Określenie ma związek z przekonaniem o tym, że łabędzie śpiewają tylko na chwilę przed śmiercią.

 

Odmiana: łabędzi śpiew (D. łabędziego śpiewu, C. łabędziemu śpiewowi, B. łabędzi śpiew, N. łabędzim śpiewem, Ms. łabędzim śpiewie, W. łabędzi śpiewie)

 

Przykłady użycia:

Koncertował jeszcze przez kilka miesięcy, ale to był już jego łabędzi śpiew.

To wystąpienie było łabędzim śpiewem jego kariery politycznej.

Książka wprawdzie odniosła wielki sukces, ale była już tylko łabędzim śpiewem jego życia jako pisarza.

Komentarze