Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw to proces przemieszczania się dóbr, który ma na celu zaspokojenie popytu na określone produkty. Składa się z sieci zakładów i wykonawców, którzy dostarczają surowce i komponenty, a następnie przerabiają i produkują z nich wyrób finalny oraz umożliwiają jego nabycie konsumentowi.

 

Odmiana: łańcuch dostaw (D. łańcucha dostaw, C. łańcuchowi dostaw, B. łańcuch dostaw, N. łańcuchem dostaw, Ms. łańcuchu dostaw, W. łańcuchu dostaw)

 

Przykłady użycia:

Szkolenia mają pomóc w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do polepszenia związków ze swoimi partnerami z łańcucha dostaw.

Komentarze