Late poll

Late poll to badanie odbywające się w dniu wyborów. Przeprowadza się je już po zakończeniu głosowania, to wówczas ankieterzy odwiedzają losowo wybrane lokale wyborcze. Sondaż polega na gromadzeniu pierwszych cząstkowych wyników

podawanych przez komisje, które stanowią następnie podstawę do prognozy wyników głosowania.

 

Przykłady użycia:

Wyniki late poll publikowane są zazwyczaj w nocy.

Nie mogę się doczekać, kiedy ogłoszą wyniki late poll.

Late poll przeprowadza się po zamknięciu lokali wyborczych.

Komentarze