Lead

Lead to nazwa wstępu, zazwyczaj do artykuły lub notki prasowej, mający na celu wprowadzenie do tematu tekstu, zapowiedź tego, co będzie można w nim znaleźć. Słowo to pochodzi z języka angielskiego, gdzie oznacza ‘prowadzić, wprowadzać’.

 

Odmiana: lead (D. leadu, C. leadowi, B. lead, N. leadem, Msc. leadzie, W. leadzie)

 

Przykłady użycia:

Napisz krótki lead i daj go do akceptacji dyrektorowi.

Lead sprzedażowy może przybierać różne formy.

W leadzie umieszczamy najczęściej datę i miejsce obwieszczanego wydarzenia.

Komentarze