Leasing

Leasingiem nazywamy formę umowy cywilnoprawnej, w ramach której jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonego przedmiotu na umówiony czas i za ustaloną cenę regulowaną ratalnie. Słowo leasing pochodzi z języka angielskiego, a konkretnie od innego słowa lease oznaczającego ‘wynająć, wydzierżawić’.

 

Wyraz pokrewne: leasingobiorca, leasingodawca, leasingowy, lesingować

Odmiana: leasing (D. leasingu. C. leasingowi, B. leasing, N. leasingiem. Msc. leasingu, W. leasingu)

Synonim: wynajem, dzierżawa

 

Przykłady użycia:

Możesz wziąć ten samochód w leasing, będzie taniej.

Dzisiaj podpisujemy umowę leasingową.

Czy umową mogą zostać objęte umową leasingową?

Komentarze