Lekkoduch

Lekkoduch to osoba lekkomyślna, nieodpowiedzialna, niepoważna, beztroska, niczym się nieprzejmująca.

 

Odmiana: lekkoduch (D. lekkoducha, C. lekkoduchowi, B. lekkoducha, N. lekkoduchem, Ms. lekkoduchu, W. lekkoduchu)

Synonim: fircyk, trzpiot, szałaput, pędziwiatr, paliwoda

 

Przykłady użycia:

Nie znałem nigdy większego lekkoducha od ciebie.

Niczego ani nikogo nie traktował poważnie, był z natury lekkoduchem.

Zwykle była poważna i odpowiedzialna, daleko jej było do bycia lekkoduchem.

Komentarze