Liberalizm

Wyraz "liberalizm" ma następujące definicje:

1. szacunek dla poglądów, zachowań lub postaw innych ludzi,

2. kierunek polityczny zakładający, że wolność człowieka jest wartością nadrzędną, w związku z tym każdy powinien mieć prawo do samodzielnego decydowania o sobie i swoim życiu.

 

Wyrazy pokrewne: liberalność, liberalistyczny, liberalny

Odmiana: liberalizm (D. liberalizmu, C. liberalizmowi, B. liberalizm, N. liberalizmem, Ms. liberalizmie, W. liberalizmie)

Synonimy: tolerancja

 

Przykłady użycia:

Za twórcę liberalizmu etycznego uważa się Johna Stuarta Milla.

Skrajny liberalizm zakłada, że państwo nie odgrywa żadnej roli w życiu jednostki.

Komentarze