Login

Login to anglojęzyczny termin z dziedziny informatyki oznaczający identyfikator konkretnego użytkownika, który pozwala mu na korzystanie z danego sprzętu lub serwera na indywidualnym koncie. Związany jest z angielskim czasownikiem log in oznaczającym ‘logować się’.

 

Odmiana: login (D. loginu, C. loginowi, B. login, N. loginem, Msc. loginie, W. loginie)

 

Przykłady użycia:

Nie mogę przypomnieć sobie swojego loginu i hasła.

Aby dostać się do konta bankowego podaj swój login.

Login gwarantuje ci bezpieczny dostęp do poczty elektronicznej.

Komentarze