Lojalizm

Lojalizm to całkowite posłuszeństwo wobec władzy, objawiające się w postępowaniu zgodnie z jej nakazami.

 

Wyrazy pokrewne: lojalista, lojalistka, lojalistyczny

Odmiana: lojalizm (D. lojalizmu, C. lojalizmowi, B. lojalizm, N. lojalizmem, Ms. lojalizmie, W. lojalizmie)

Synonimy: legitymizm, wiernopoddaństwo

 

Przykłady użycia:

Lojalizm był powszechny w Galicji.

Jedną z postaw, jakie Polacy przyjmowali wobec zaborców, był lojalizm.

Komentarze