Lorem ipsum

"Lorem ipsum" to tekst składają się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, służący do wypełnienia przestrzeni, w której ostatecznie ma się znaleźć właściwa treść. Dzięki temu osoby, które pracują np. składem książki lub czasopisma, mogą stworzyć wizualny szablon danego materiału, bez konieczności czekania na ostateczną wersję tekstu.

Komentarze