Macierz

Wyraz „macierz” ma następujące definicje:

1. matka (dawniej),

2. ojczyzna (podniośle),

3. w matematyce to układ liczb, symboli lub wyrażeń ustawionych w kolumny i wiersze tworzące prostokątną tablicę.

 

Wyrazy pokrewne: macierzowy

Odmiana: macierz (D. macierzy, C. macierzy, B. macierz, N. macierzą, Ms. macierzy, W. macierzy)

Synonimy: matka, rodzicielka / ojczyzna, dom

 

Przykłady użycia:

Mocno przytulił swoją macierz.

Te ziemie po wielu latach powróciły do naszej macierzy.

Zapisano to w formie macierzy.

Komentarze