Mentalnie

Przysłówek mentalnie znaczy tyle co umysłowo, rozumowo, psychicznie. Pochodzi od przymiotnika merytoryczny, który zgodnie z definicją w słowniku języka polskiego PWN oznacza:

mentalny «dotyczący właściwości umysłu lub sposobu myślenia»

Pokrewne wyrazy: mentalny
Odmiana: nieodmienne
Synonimy: umysłowo, rozumowo

Przykłady użycia:

Część Polaków mentalnie tkwi jeszcze w epoce PRL-u i trudno o zmianę ich myślenia.
Dopóki nie przyznamy się, skąd mentalnie pochodzimy, dopóty nie da się stworzyć przekonującej wizji współczesności!  (Wprost, Nr: 01.30 [5])
Pisząc wiersze, jestem zawsze w kontakcie z kulturą wysoką. Jednocześnie mentalnie jestem przedstawicielem kultury niskiej i właśnie z tego spięcia robi się poezja. (Marcin Świetlicki)

Komentarze