Mesjanizm

W kontekście biblijnym mesjanizm oznacza nadzieję narodu Izraela związaną z końcem istnienia świata i mającą po nim nadejść epoką mesjańską, pełną szczęścia całej ludzkości. Mesjanizm to także XIX-wieczny nurt filozoficzno-literacki opierający się na idei zbawienia ludzi na ziemi. Autorzy, w twórczości których mesjanizm wybrzmiewał najmocniej byli Adam Mickiewicz, Zygmunt, Krasiński czy Juliusz Słowacki.

 

Wyrazy pokrewne: mesjanistyczny, Mesjasz, mesjański

Odmiana: mesjanizm (D. mesjanizmu, C. mesjanizmowi, B. mesjanizm, N. mesjanizmem, Msc. mesjanizmie, W. mesjanizmie)

 

Przykłady użycia:

Największy rozwój mesjanizmu przypada na okres między powstaniem listopadowym a styczniowym.

W utworach romantycznych znajdziemy różne ujęcia filozofii mesjanizmu.

Partie konserwatywne proponują wyborcom światopogląd wywodzący się z mesjanizmu.

Komentarze