Metropolia

Metropolia ma następujące definicje:

1. największe miasto w kraju lub regionie,

2. państwo kolonialne w stosunku do kolonii,

3. prowincja kościelna złożona z kilku diecezji,

4. w starożytnej Grecji: polis zakładane poza granicami państwa, utrzymujące więzi polityczne, społeczne i gospodarcze z podległymi koloniami.

 

Wyrazy pokrewne: metropolita, metropolitalny, metropolitarny

Odmiana: metropolia (D. metropolii, C. metropolii, B. metropolię, N. metropolią, Ms. metropolii, W. metropolio)

Synonimy: stolica, archidiecezja, arcybiskupstwo

 

Przykłady użycia:

Nowy Jork to wielomilionowa metropolia.

Metropolia gnieźnieńska jest najstarszą metropolią w Polsce.

Metropolie prowadziły z koloniami wymianę handlową.

Komentarze