Mimesis

Mimesis to kategoria estetyczna oznaczająca naśladowanie rzeczywistości w sztuce. Pojęcie mimesis zostało sformułowane przez filozofów starożytnej Grecji, a następnie rozwinięte przez Arystotelesa w dziele pt. Poetyka.

 

Przykłady użycia:

Mimesis jest obecna również w sztuce współczesnej.

Platon inaczej postrzegał mimesis niż Arystoteles.

Pojęcie mimesis można odnieść także do architektury.

Komentarze