Mistycyzm

Mistycyzm to prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość bezpośredniej, czyli niezależnej od rytuałów i obrzędów, relacji człowieka z rzeczywistością pozamaterialną, pozazmysłową, np. z Bogiem. W polskiej literaturze prąd charakterystyczny dla epoki romantyzmu.

 

Wyrazy pokrewne: mistyka, mistyk, mistyczny

Odmiana: mistycyzm (D. mistycyzmu, C. mistycyzmowi, B. mistycyzm, N. mistycyzmem, Ms. mistycyzmie, W. mistycyzmie)

Synonimy: mistykaPrzykłady użycia:

Rabin Icchak Kaduri to autorytet w dziedzinie żydowskiego mistycyzmu.

Góry, zwłaszcza wysokie, sprzyjały mistycyzmowi i kontemplacji.

Suzuki był przeciwny określaniu zen mianem mistycyzmu.

Komentarze