Modus operandi

"Modus operandi" (z łac. 'sposób działania') to termin z zakresu kryminalistyki, który odnosi się do charakterystycznego, powtarzalnego sposobu zachowania sprawcy przy popełnianiu przestępstw.

Przykłady użycia:

Trudno będzie znaleźć mordercę, ponieważ zmienił się jego modus operandi.

Wykryto już kilkadziesiąt przypadków z podobnym modus operandi.

Komentarze