Moralność

Moralność to zespół ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe, a także całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy, oceniany według jakiegoś społecznie funkcjonującego systemu ocen i norm moralnych.


Wyrazy pokrewne: moralny, moralnie

Odmiana: moralność (D. moralności, C. moralności, B. moralność, N. moralnością, Ms. moralności, W. moralności)

Synonimy: etyka, przyzwoitość
 

Przykłady użycia:

Stara moralność dziesięciorga przykazań nieprzerwanie obowiązuje.

Był to człowiek pozbawiony moralności.

Komentarze