MPV

MPV (ang. Mean Platelet Volume) to jeden ze współczynników morfologii krwi – dotyczący wielkości trombocytów.


Odmiana: MPV (D. MPV, C. MPV, B. MPV, N. MPV, Ms. MPV, W. MPV)

Przykłady użycia:

Badanie MPV dostarcza informacji o wielkości płytek krwi.

Przekroczenie normy w badaniu morfologii MPV występuje przy stanach zapalnych, operacjach chirurgicznych czy po urazach.

Obniżone MPV może świadczyć o zaburzeniu szpiku kostnego.

Komentarze