Mukowiscydoza

Mukowiscydoza to choroba genetyczna polegająca na nieprawidłowym wydzielaniu wszystkich gruczołów wydzielania zewnętrznego.

 
Odmiana: mukowiscydoza (D. mukowiscydozy, C. mukowiscydozie, B. mukowiscydozę, N. mukowiscydozą, Ms. mukowiscydozie, W. mukowiscydozo) 

 
Przykłady użycia:

Mukowiscydoza powoduje niewydolność płuc i układu pokarmowego.

Kasia choruje na mukowiscydozę.

Nosiciele genu odpowiedzialnego za wystąpienie mukowiscydozy stanowią około 5% ludzi rasy białej.

Komentarze